Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός «Let’s move»

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποσκοπεί στο να αναδείξει τα οφέλη της άσκησης τόσο για την υγεία των μαθητών/τριών διαμορφώνοντας πρότυπα για δια βίου άσκηση, όσο και για την κοινωνική ένταξη των φυσικά αδυνάτων αλλά και αλλοδαπών μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.