Υποβολή αίτησης ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ/ΕΠΑΛ έτους 2021.

 

1. Ως προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 ορίζεται το χρονικό διάστημα από 8/3/2021 ως 19/3/2021.
Στο ανωτέρω διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους.

2. Η υποβολή των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 θα γίνει στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του αποφοίτου Λύκειο.  Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 826β/2-3-2021).

 

Δεδομένου ότι η φετινή υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης από τους αποφοίτους θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, εν μέσω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, οι (Υπο)Διευθυντές των Λυκείων θα οργανώσουν τη διαδικασία υποδοχής και κατάθεσης των Α-Δ, ώστε να υπάρξει χρονική κατανομή των επισκέψεων των υποψηφίων στη σχολική μονάδα και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι θα πρέπει στο mail του σχολείου να εκδηλώσουν την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της αίτησης δήλωσης και στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές με απαντητικό mail να ορίσουν ακριβή ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο, καθώς και να αποστείλουν στους υποψηφίους συνημμένα και την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021(Β’826) ΥΑ(ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων).
Συνεπώς, οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία…) θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους το απαντητικό mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα μετάβασης ( σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), το απολυτήριο τους αν είναι απόφοιτοι, καθώς και την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) ΥΑ(ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων), σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους.  Δείτε ΕΔΩ το σχετικό Δελτίο Τύπου με τις οδηγίες.

Για την εγκύκλιο  Αποφοίτων ΓΕΛ και τη  συμπλήρωση της υποβληθείσας Αίτησης-Δήλωσης μαθητών/τριών  ΓΕΛ πατήστε ΕΔΩ.

Για το υπόδειγμα αίτησης – δήλωσης (Απόφοιτοι ΓΕΛ) πατήστε ΕΔΩ.

Για τον πίνακα με τα  Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα  (ΓΕΛ) πατήστε ΕΔΩ.

Για το παράρτημα (3 Μουσικά Τμήματα – Απόφοιτοι ΓΕΛ) πατήστε ΕΔΩ.

Για τον Κατάλογο Μουσικών Οργάνων  πατήστε ΕΔΩ.

Τα εν λόγω αρχεία έχουν ήδη αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ. Πατήστε ΕΔΩ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.