Ενημέρωση για το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (ΤΟΔΙΤ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε την επιστολή του Αν. Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (https://www.tourem.aegean.gr/epistemoniko-prophil και https://www.facebook.com/tourem.aegean.gr/) Καθ. Ανδρέα Παπαθεοδώρου και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (http://www.tourem.aegean.gr/) ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (https://www.facebook.com/tourem.aegean.gr/) για να ενημερωθείτε σχετικά με το Τμήμα και τις δραστηριότητές του.

Τα σχόλια είναι κλειστά.