Ενημέρωση για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι ένα Τμήμα πρωτοπόρο, με καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, που οδηγεί σε τίτλο INTEGRATED MASTER, με πολύ σημαντική απορρόφηση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

Γενικές πληροφορίες για το Τμήμα

Παρουσίαση του ΤΜΣΠΣ που εκφράζεται μέσα από το φυλλάδιο με τίτλο “Design Matters!”

Τα κυριότερα ευρήματα πρόσφατης έρευνας σταδιοδρομίας αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.