Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/διακριθεισών αθλητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (Ανακοινοποίηση-Έκδοση 3)

Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/διακριθεισών αθλητριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές
κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ. (Ανακοινοποιημένη εγκύκλιος-Έκδοση 3)

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.