Παρουσίαση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει όραμα και αποστολή την εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα της Διοικητικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Η Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και γενικότερα η υψηλή κατάρτιση στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται άμεσα με τις Σύγχρονες Τεχνολογίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις Οργανωσιακές Σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της Πληροφορικής, της Επικοινωνίας στη λήψη αποφάσεων και των ποσοτικών μεθόδων, με απώτερο στόχο τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας παρέχει ένα πλούσιο συνδυασμό εκπαίδευσης, έρευνας και πρακτικής σε τομείς της Διοικητικής Επιστήμης, που συνδέονται επιτυχώς με τις σύγχρονες τεχνολογίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις οργανωσιακές σπουδές, συνθέτοντας ένα πλούσιο επαγγελματικό προφίλ, το οποίο αντικατοπτρίζει την ταυτότητα του απόφοιτου του ΔΕΤ.

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν με βάση το ολοκληρωμένο διοικητικό και τεχνολογικό υπόβαθρό τους να απασχοληθούν:

*Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών του μέσω του κλάδου ΠΕ 09 των Οικονομολόγων.

Ως δημόσιοι υπάλληλοι σε διοικητικές θέσεις, καθώς και αναλόγως των επιπρόσθετων προσόντων τους, ως διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων σε φορείς και Οργανισμούς του δημοσίου τομέα.

Σε όλους τους τομείς δημόσιας Εκπαίδευσης ως καθηγητές και ειδικότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομολόγων. Το Τμήμα παρέχει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (Logis-tics, Πληροφορική, Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ, Λογιστήριο κ.ά.) και σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο που σχετίζεται με τις σπουδές τους: Οικονομολόγος, Προγραμματιστής Εφαρμογών, Πληροφορικός, Λογιστής- Φοροτεχνικός , Σύμβουλος Επιχειρήσεων κ.ά Το Τμήμα Παρέχει Δικαίωμα Εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Μάθετε περισσότερα από τον Ενημερωτικό Οδηγό και την Παρουσίαση που μας έστειλε το συγκεκριμένο τμήμα.

Ενημερωτικός Οδηγός ΔΕΤ 2021-2022 

 Παρουσίαση του τμήματος σε pdf

 Παρουσίαση του τμήματος στο youtube 

Τα σχόλια είναι κλειστά.