Επιλογή Τουριστικού Γραφείου για την πενθήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την πράξη 17/28-12-22 του αναπλ. Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Περάματος, για τη διοργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ’ τάξης του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε το τουριστικό γραφείο OUR TRAVEL.

Συνολικά κατατέθηκαν 4 προσφορές από τα γραφεία:

  1. HAPPY DAYS TRAVEL
  2. OUR TRAVEL
  3. TRAVEL MOOD
  4. SMILE ACADIMOS

Η επιτροπή αξιολόγησης, αφού εξέτασε λεπτομερώς όλες τις προσφορές που κατατέθηκαν, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της πενθήμερης εκδρομής στο τουριστικό γραφείο OUR TRAVEL, κρίνοντας την προσφορά του ως την πλέον συμφέρουσα, καθώς κάλυπτε όλες τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και περιλάμβανε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Ευχαριστούμε πολύ όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Ο αναπλ. Διευθυντής

 

Αράπκουλες Ιωάννης

Τα σχόλια είναι κλειστά.