Πρόγραμμα Δευτέρας 18 Δεκεμβρίου 2023

Λόγω πρόσληψης καθηγητών/καθηγητριών αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα για τη Δευτέρα.

Δευτέρα-18_12_23-Μαθητών

Τα σχόλια είναι κλειστά.