Ανακοίνωση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ Λυκείου

Όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες της Γ’ τάξης Λυκείου πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο το συντομότερο δυνατόν και να παραδώσουν στην κα. Βασιλειάδου τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για το Δελτίο Υποψηφίου (καρτελάκι Πανελληνίων) και για το Απολυτήριό τους.

Επίσης, όσοι/όσες απόφοιτοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 πρέπει να φέρουν μία (1) πρόσφατη φωτογραφία για το Δελτίο Υποψηφίου.

Παρακαλείσθε να αναγράψετε στο πίσω μέρος των φωτογραφιών το ονοματεπώνυμο του εικονιζόμενου προσώπου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.