Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το ωρολόγιο πρόγραμμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα θα ισχύσει κανονικά. Έχει μόνο αλλάξει η διάρκεια των μαθημάτων. Με βάση τις οδηγίες που στάλθηκαν από το Υπουργείο, το διαδικτυακό μάθημα θα διαρκεί σαράντα (40) λεπτά σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:

Σύμφωνα, επίσης, με τις οδηγίες κρίνεται σκόπιμο μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί να συνδέονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, κάμερα, ήχος κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομαλή υλοποίηση τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Ο διευθυντής θα στείλει στα mails σας τους συνδέσμους των καθηγητών/τριών σας, για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Webex. Για το λόγο αυτό να παρακολουθείτε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική. 

Διαβάστε τις Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [pdf] που έστειλε το Υπουργείο.

Για οποιαδήποτε απορία ο διευθυντής θα βρίσκεται στο σχολείο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.