Ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ

Λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (Α-Δ) από τους υποψηφίους έγινε σε 2 φάσεις: το Νοέμβριο για τους μαθητές και τον Μάρτιο για τους αποφοίτους.

Όσον αφορά τους αποφοίτους, η διαδικασία ολοκληρώθηκε πλήρως, έγινε οριστική παραλαβή των Α-Δ, εκτυπώθηκαν δύο αντίγραφα, ελέγχθηκαν, υπογράφηκαν και ένα από αυτά παρελήφθη από τον υποψήφιο απόφοιτο.

Όσον αφορά τους μαθητές της Γ’ τάξης η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες.
Γι’ αυτό παρακαλούνται οι μαθητές της Γ’ τάξης να προσέρχονται στο σχολείο με την ταυτότητά τους προκειμένου να ελεγχθεί η Αίτηση -Δήλωσή τους,  να υπογραφεί και να παραδοθεί αντίγραφο της Α-Δ.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Τα σχόλια είναι κλειστά.